• Investeert voortdurend in kennis
 • Pro-activiteit
 • Een persoonlijke service
 • Pragmatisch & Dynamisch
 • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

Eindejaarsgeschenk voor medewerkers, ook een sociaal en fiscaal gunstig cadeautje voor de werkgever?

Gepost op 17 december 2021 in Algemeen

 • Indien het totale jaarlijkse bedrag aan geschenkenniet meer bedraagt dan 40 euro per werknemer, worden deze vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen.
 • Voordelen die als “sociale voordelen” worden bestempeld zijn niet belastbaar en dus ook niet onderworpen aan bedrijfsvoorheffing.
 • De waarde van de geschenken en geschenkcheques moet vermeld worden op de individuele rekening.

Wordt het eindejaarsgeschenk voor mijn medewerkers vrijgesteld van sociale bijdragen?

Indien het totale jaarlijkse bedrag aan sinterklaas-, kerstmis- of nieuwjaarsgeschenken (in natura, in speciën of onder de vorm van betaalbonnen) niet meer bedraagt dan 40 euro per werknemer, worden deze vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen. De prijs die de werkgever betaalde (inclusief btw) bepaalt de waarde van de geschenken in natura.

Het jaarlijks plafond kan worden verhoogd met 40 euro per kind ten laste van de werknemer. Een kind wordt ten laste van de werknemer gezien door de RSZ indien hij/zij de volledige of gedeeltelijke last van het kind draagt. Zij zullen ook beoordelen of aan de voorwaarden is voldaan op basis van het door de werkgever opgezette systeem en niet alleen op basis van het bedrag dat aan iedere werknemer werd toegekend.

Enkele voorwaarden waaraan de geschenkcheques moeten voldoen:

 • Mogen enkel worden ingeruild bij ondernemingen die vooraf een akkoord hebben gesloten met de uitgevers van deze cheques
 • Moeten een geldigheidsduur van maximaal één jaar hebben, te rekenen vanaf de datum van afgifte aan de werknemer
 • Mogen niet in speciën (noch volledig, noch gedeeltelijk) worden uitbetaald

Wat zijn de fiscale voordelen voor de werknemer?

Geschenken of geschenkcheques die door de werkgever aan de werknemers worden gegeven, worden gezien als een voordeel alle aard verworven met het oog op of naar aanleiding van de uitoefening van de beroepsactiviteit. Hierdoor zijn ze in principe onderworpen aan bedrijfsvoorheffing en belastingen.

Een uitzondering hierop zijn de voordelen die als “sociale voordelen” worden bestempeld en niet belastbaar en dus ook niet onderworpen aan bedrijfsvoorheffing zijn. Het gaat hierbij om minieme voordelen die door de werkgever worden toegekend om de relatie met zijn personeel te verbeteren en de band van de werknemer met de onderneming te versterken. 50 euro wordt op fiscaal vlak gezien als referentie voor het begrip miniem voordeel.

Wat zijn de fiscale voordelen voor de werkgever?

De werkgever kan het bedrag van de geschenken als beroepskosten aftrekken indien aan volgende voorwaarden is voldaan:

 • Alle personeelsleden genieten hetzelfde voordeel
 • De toekenning vindt plaats ter gelegenheid van één of meerdere feesten of jaarlijkse gebeurtenissen (denk aan Sinterklaas, Kerstmis, Nieuwjaar, maar ook bijvoorbeeld een verjaardag)
 • Het totaal toegekende bedrag mag niet meer bedragen dan 40 euro per jaar, per werknemer in het geval van feesten of jaarlijkse gebeurtenissen. Het bedrag kan verhoogd worden met 40 euro voor elk kind dat ten laste is van de werknemer indien het voordeel wordt toegekend ter gelegenheid van bijvoorbeeld Sinterklaas.
 • Geschenkcheques moeten voldoen aan de voorwaarden die eerder werden aangehaald

Wat betreft de recuperatie van de btw op de prijs van de geschenken, moeten volgende voorwaarden voldaan zijn:

 • Alle personeelsleden genieten hetzelfde voordeel
 • De aankoopprijs per stuk moet lager zijn dan 50 euro (excl. btw);
 • Het geschenk mag geen tabak of sterke drank zijn

Wat met de individuele rekening?

De waarde van de geschenken en geschenkcheques die ter gelegenheid van de eindejaarsfeesten aan de werknemers werden tegekend moet vermeld worden op de individuele rekening.

 

© CERTIFISC – Auteur: Jorn Peyskens

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief