• Investeert voortdurend in kennis
 • Pro-activiteit
 • Een persoonlijke service
 • Pragmatisch & Dynamisch
 • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

Welke btw-wijzigingen brengt het energieakkoord met zich mee?

Gepost op 1 april 2022 in Fiscaliteit

Om de torenhoge energieprijzen enigszins te compenseren, werd op 18 maart het nieuwe energieakkoord van de regering goedgekeurd. Op 29 maart 2022 werd het Koninklijk Besluit gepubliceerd met betrekking tot de belangrijke btw-wijzigingen die het akkoord met zich meebrengt.

 • Het verlaagde tarief van 6% voor de afbraak en heropbouw van gezinswoningen wordt verlengd tot eind 2023.
 • De levering van elektriciteit, aardgas en warmte via warmtenetten zal het verlaagde tarief van 6% genieten.
 • Recente woningen kunnen nu ook genieten van het verlaagde tarief bij de levering en plaatsing van zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen.

Wat met het btw-tarief voor afbraak en heropbouw?

Het verlaagde btw-tarief van 6% voor de afbraak en heropbouw van de gezinswoning  werd sinds 1 januari 2021 uitgebreid naar het volledige grondgebied. De uitbreiding van dit verlaagd tarief was oorspronkelijk enkel voorzien voor 2021 en 2022, maar werd wegens de grote nood aan energiezuinige woningen verlengd tot eind 2023.

De toepassing van het verlaagd tarief zal voor vanaf 1 juli 2023 ingediende omgevingsvergunningen echter beperkt worden tot 25% van het bedrag van de werken dat in de aanvraag vermeld staat. Deze maatregel dient om te vermijden dat er eind 2023 nog overdreven voorschotfacturen zouden worden uitgereikt. Indien de belastingplichtige kan aantonen dat het gefactureerde bedrag overeenstemt met de effectief uitgevoerde werken, kan deze hiervoor tot 31 december 2023 bewijs aanleveren en dus toch het verlaagd tarief genieten voor het volledige bedrag van deze effectief uitgevoerde werken.

Verlaging btw-tarief elektriciteit, aardgas en warmte via warmtenetten

Voor de levering van aardgas en warmte via warmtenetten zal het btw-tarief voor de periode van 1 april 2022 tot en met 30 september 2022 verlaagd worden naar 6% om de impact van de stijgende energieprijzen op huishoudens in te perken. Ook de reeds ingevoerde verlaging naar 6% voor de levering van elektriciteit zal verlengd worden tot en met 30 september 2022. Beide verlagingen gelden enkel voor residentiële contracten.

Wat zijn de wijzigingen voor zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen?

De levering en plaatsing van zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen zal vanaf 1 april 2022 tot eind 2023 ook in recente privéwoningen (die minder dan 10 jaar in gebruik zijn) kunnen plaatsvinden aan het verlaagd tarief van 6%. Deze maatregel zorgt ervoor dat ook eigenaars van recentere woningen of nieuwbouwprojecten tegen het verlaagd tarief kunnen investeren in energiezuinige oplossingen.

Om van deze maatregel gebruik te kunnen maken gelden volgende vijf voorwaarden:

 1. De werkzaamheden hebben betrekking op een woning jonger dan 10 jaar. Ook nieuwbouwwoningen en woningen die na afbraak heropgebouwd worden, komen in aanmerking. Het verlaagd tarief was al in voege voor woningen ouder dan 10 jaar.
 2. De werkzaamheden worden uitgevoerd op een woning die daarna uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt.
 3. De verwarmingssystemen zoals zonneboilers en warmtepompen moeten voldoen aan bepaalde referentienormen inzake uitstoot. Gezien de beperkte of onbestaande uitstoot van de meeste zonneboilers en warmtepompen, is het behalen van de referentienormen meestal geen probleem. Voor sommige technische installaties die gedeeltelijk op fossiele brandstoffen terugvallen, zal wel rekening gehouden moeten worden met de bestaande referentienormen die zijn opgenomen voor de specifieke bijkomende verwarmingsinstallatie op fossiele brandstof.
 4. Zoals dit reeds bij renovatiewerken het geval is, wordt ook hier het btw-attest vervangen door een verplichte vermelding op de factuur. Indien de klant de factuur en het gehanteerde btw-tarief wil betwisten, heeft hij hier 1 maand de tijd voor.
 5. De werkzaamheden moeten verstrekt en gefactureerd worden aan een eindverbruiker. Hiermee worden onderstaande categorieën bedoeld:

 • privéwoningen van particulieren;
 • verblijfsinrichtingen voor bejaarden welke door de bevoegde overheid zijn erkend;
 • internaten die zijn toegevoegd aan scholen of universiteiten of die ervan afhangen;
 • jeugdbeschermingstehuizen en residentiële voorzieningen die op duurzame wijze, in dag- en nachtverblijf, minderjarigen huisvesten en die erkend zijn door de bevoegde overheid;
 • opvangtehuizen die in dag- en nachtverblijf thuislozen en personen in moeilijkheden huisvesten en die erkend zijn door de bevoegde overheid;
 • psychiatrische verzorgingstehuizen die op een duurzame wijze in dag- en nachtverblijf personen met een langdurige en gestabiliseerde psychische stoornis of mentaal gehandicapten huisvesten en die door de bevoegde overheid erkend zijn;
 • gebouwen waar, ten titel van een initiatief van beschut wonen erkend door de bevoegde overheid, het op een duurzame wijze huisvesten in dag- en nachtverblijf en het begeleiden van psychiatrische patiënten plaatsheeft

 

© CERTIFISC – Auteur: Jorn Peyskens

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief