• Investeert voortdurend in kennis
  • Pro-activiteit
  • Een persoonlijke service
  • Pragmatisch & Dynamisch
  • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

NEWSFLASH - Federale overheidssteun voor bedrijven in het kader van de energiecrisis

Gepost op 28 oktober 2022 in Algemeen

Ook de Federale Regering heeft voorzien in enkele steunmaatregelen om zelfstandigen en ondernemingen bij te staan tijdens de energiecrisis:

  • Vrijstelling sociale bijdragen
  • Vermindering sociale bijdragen
  • Uitstel sociale bijdragen
  • Uitkering overbruggingsrecht

Vrijstelling sociale bijdragen

Zelfstandigen in hoofberoep of meewerkende partners kunnen een vrijstelling van sociale bijdragen aanvragen wanneer ze tijdelijk in financieel moeilijke omstandigheden verkeren. Deze vrijstelling geldt enkel voor het vierde kwartaal van 2022 en kan aangevraagd worden wanneer:

  • Kan aangetoond worden dat de energiecrisis een ernstige impact heeft gehad op je zelfstandige activiteit;
  • Kan bewezen worden dat je onderneming geconfronteerd wordt met een sterke toename van de energieprijs ten opzichte van 2021.

Belangrijk hierbij is dat het vrijgesteld kwartaal niet meetelt voor pensioenopbouw maar kunnen wel binnen de vijf jaar geregulariseerd worden om zo de pensioenrechten te behouden. De vrijstelling van de kwartaalbijdrage uit 2022 vormt daarnaast ook een beletsel voor de fiscale aftrekbaarheid van de VAPZ-premies voor het jaar 2022.

Vermindering sociale bijdragen

Zelfstandigen van wie de huidige inkomsten onder de voorlopige berekeningsbasis van de sociale bijdragen liggen, kunnen een vermindering van de sociale bijdragen van het jaar 2022 aanvragen. Zo wordt aangetoond dat de energiecrisis negatieve gevolgen heeft voor de onderneming en dat het geschatte beroepsinkomen daardoor lager is dan het bedrag waarop de voorlopige bijdragen worden berekend.

Uitstel sociale bijdragen

Elke zelfstandige kan voor het vierde kwartaal van 2022 een aanvraag indien tot uitstel van de sociale bijdragen, ongeacht het statuut van hoofd- of bijberoep. Het indienen van de aanvraag kan uiterlijk tegen 15 december 2022. Indien de aanvraag wordt aanvaard, dan dienen deze (nog niet betaalde) bijdragen ten laatste betaald te worden op 15 december 2023. Wanneer de betalingstermijn niet gerespecteerd wordt, vervallen de sociale rechten voor het vierde kwartaal van 2022.

Net zoals de vrijstelling vormt ook het uitstel van de kwartaalbijdrage uit 2022 een probleem voor de fiscale aftrekbaarheid van de VAPZ-premies voor het jaar 2022. De VAPZ-premies zijn slechts fiscaal aftrekbaar wanneer de tijdens het betrokken jaar verschuldigde sociale bijdragen daadwerkelijk en volledig betaald zijn.

Uitkering overbruggingsrecht

Wanneer een zelfstandige in hoofdberoep of meewerkend partner de zelfstandige activiteit gedurende minstens zeven opeenvolgende kalenderdagen moet onderbreken omwille van de energiecrisis kan er aanspraak gemaakt worden op de uitkering overbruggingsrecht.

Hiervoor dienen de bijdragen van minstens vier kwartalen tijdens de afgelopen zestien kwartalen effectief betaald te zijn. Daarbovenop mag er geen enkele andere beroepsactiviteit worden uitgeoefend of een andere uitkering (zoals een vervangingsinkomen) ontvangen worden.

 

© CERTIFISC – Auteur: Jorn Peyskens

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief