• Investeert voortdurend in kennis
  • Pro-activiteit
  • Een persoonlijke service
  • Pragmatisch & Dynamisch
  • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

Hoe uw belastbare winst in 2022 nog verminderen?

Gepost op 10 november 2022 in Fiscaliteit

Boekjaar 2022 loopt bijna op z’n einde en vennootschappen houden bij voorkeur hun belastbare winst zo laag mogelijk. Er bestaan hiervoor enkele wettelijke mogelijkheden om dit laatste kwartaal nog toe te passen.

  • Winst boeken naar de wederopbouwreserve
  • Toepassen van gespreide taxatie van meerwaarden
  • Afschrijfbare investering doen
  • Backservicepremies van een groepsverzekering/IPT
  • Waardeverminderingen en voorzieningen
  • Tantièmes

Winst boeken naar wederopbouwreserve

Een wederopbouwreserve kan worden aangelegd wanneer een vennootschap in 2020 een boekhoudkundig verlies geleden heeft en sinds 12 maart 2020 geen uitkering uit haar eigen vermogen heeft gedaan. Winst die naar een wederopbouwreserve wordt geboekt, wordt tijdelijk niet belast. De belasting wordt uitgesteld tot bij de ontbinding van de vennootschap of ervoor wanneer er een uitkering of toekenning gebeurt uit het eigen vermogen (dividend, kapitaalvermindering enzovoort).

Toepassen van gespreide taxatie op meerwaarden

Een meerwaarde op de verkoop van een investering wordt in één keer belast. Mits het voldoen aan bepaalde voorwaarden kan een vennootschap echter de meerwaarde op een investering gespreid laten belasten waardoor ze niet in de belastbare winst van 2022 wordt opgenomen.

Afschrijfbare investering

Indien een vennootschap een afschrijfbare investering doet vóór 31 december 2022, kan de afschrijving nog dit boekjaar in mindering worden gebracht van de belastbare winst. Dit betreft een pro rata-afschrijving voor het aantal dagen tussen de datum van investering en het einde van het boekjaar. Hierbij komt normaal gezien ook nog het recht op investeringsaftrek van 25% kijken.

Backservicepremies van een groepsverzekering/IPT

Net zoals de premies van een groepsverzekering/IPT aftrekbaar zijn binnen de 80%-regel, is ook de backservicepremie aftrekbaar. Deze laatste is een inhaalpremie voor de gewerkte jaren waarin de verzekering nog niet afgesloten werd of voor de jaren dat het loon van de bedrijfsleider en de jaarlijkse premie lager was dan nu. Deze in 2022 betaalde backservicepremie kan wel slechts in aftrek worden genomen indien de 80%-grens nog niet werd bereikt.

Waardeverminderingen en voorzieningen

Facturen worden als opbrengst geboekt waardoor ze deel uitmaken van de belastbare winst. Echter kan er, op voorwaarde dat de waarschijnlijkheid van het verlies aangetoond kan worden, een waardevermindering worden geboekt op de vordering waardoor er geen opname in de opbrengst gebeurt. Daarnaast kunnen door middel van voorzieningen voor risico’s en kosten toekomstige kosten ten laste worden genomen van het huidige boekjaar.

Tantièmes

Een bedrijfsleidersloon is een aftrekbare kosten voor de vennootschap. Een tantième is een vorm van bedrijfsleidersloon waardoor door het toekennen ervan ook de belastbare winst kan verminderd worden.

 

© CERTIFISC – Auteur: Jorn Peyskens

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief