• Investeert voortdurend in kennis
  • Pro-activiteit
  • Een persoonlijke service
  • Pragmatisch & Dynamisch
  • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

Verlaagde notariskosten vanaf 1 januari 2023

Gepost op 20 januari 2023 in Algemeen

Eind 2022 werd het statuut van de notaris hervormd. Er wordt een verlaging van de erelonen voorzien in het Koninklijk Besluit dat samen met de betreffende wet in werking is getreden op 1 januari 2023. Dit is o.a. het gevolg van de politieke vraag om de kostprijs van de aankoop van een woning te verlagen. Samen met de andere wijzigingen die werden goedgekeurd, zal dit een belangrijke financiële impact hebben voor de klant. Zo werden er wijzigingen aangebracht aan de kosten voor:

  • Vastgoedakten
  • Familiale akten
  • Oprichting van een vennootschap

Vastgoedakten

Er wordt een korting voorzien voor de aankoop en financiering met krediet voor een woning met een aankoopprijs tot en met 850.000 euro. Deze korting bestaat uit een vermindering van gemiddeld 10% op het ereloon voor de aankoopakte, een vermindering van 20% op het ereloon voor de kredietakte en een vast aanrekenbaar bedrag voor de dossierkosten voor beide akten. Dit laatste betreft 750 euro voor de eerste akte (verkoop of krediet) en 550 euro voor de bijkomende akte (krediet, hypothecaire volmacht).

Er worden volgende barema’s voorzien:

  • Tussen de 100.000 euro en 350.000 euro zal de koper gemiddeld 1.000 euro minder betalen voor de aankoop en financiering van de (enige) woning;
  • Tussen de 350.000 euro en 850.000 euro wordt de korting gradueel verlaagd.

Belangrijk: de korting is enkel van toepassing voor natuurlijke personen en niet voor vennootschappen.

Familiale akten

Voor akten zoals de akte van erfopvolging, de zorgvolmacht en de aanvaarding van een erfenis onder voorrecht van boedelbeschrijving is er vanaf 1 januari 2023 een vast ereloon van 195 euro opgelegd. Bij een akte van erfopvolging wordt dit verhoogd met 125 euro per onroerend goed in de erfenis en bij een zorgvolmacht met 100 euro als er twee lastgevers zijn.

Enkel voor globale erfovereenkomsten en de regelingsakten voor een echtscheiding door onderlinge toestemming of scheiding van tafel en bed zal het ereloon variabel berekend worden in functie van het te verdelen vermogen.

Oprichting vennootschap

De kost voor de oprichting van een besloten vennootschap met standaardstatuten wordt verlaagd van 1.500 euro naar ongeveer 1.000 euro inclusief een vast ereloon van 200 euro, een forfaitair bedrag van 275 euro voor de aktekosten alsook de publicatiekosten. Hierdoor wil de overheid startende ondernemers een duwtje in de rug geven.

 

© CERTIFISC – Auteur: Jorn Peyskens

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief