• Investeert voortdurend in kennis
 • Pro-activiteit
 • Een persoonlijke service
 • Pragmatisch & Dynamisch
 • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

Wanneer is het uitkeren van een tantième interessant?

Gepost op 24 maart 2023 in Algemeen

Bestuurders van de vennootschap kunnen op verschillende wijze worden vergoed voor hun prestaties. Eén van deze manieren is door middel van een tantième. In tegenstelling tot een periodieke bezoldiging, is een tantième een toekenning uit het resultaat van het boekjaar. Maar is dit wel interessant? We zetten de voor – en nadelen van deze vergoedingswijze even op een rij.

Voordelen

 • Het is een manier om de belastingen te drukken. Een tantième is immers een aftrekbare kost voor de vennootschap, waardoor het belastbaar resultaat van de vennootschap wordt verminderd.
 • De vennootschap kan genieten van een verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting (20% i.p.v. 25%) op de eerste 100.000 belastbare winst, wanneer ze aan een aantal cumulatieve voorwaarden voldoet. Eén van deze voorwaarden is dat aan minstens één bestuurder natuurlijk persoon een bezoldiging van minstens 45.000 euro wordt toegekend. Wanneer op het einde van het boekjaar blijk dat er onvoldoende bezoldigingen – in de vorm van periodieke bezoldigingen, voordelen alle aard of geherkwalificeerde huurinkomsten - zijn uitbetaald, dan kan men alsnog bijpassen met een tantième om het verlaagd tarief niet te mislopen. Tantièmes tellen immers mee voor de berekening van deze minimumbezoldiging. De vennootschap geniet ook van het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting als een lagere tantième wordt toegekend op voorwaarde dat deze minstens gelijk is aan de belastbare vennootschapswinst.
 • De meeste vennootschappen hebben een boekjaar per kalenderjaar. Dit heeft als voordeel dat de bestuurder pas later belast zal worden op de tantième. Zo geniet de bestuurder uitstel van belasting. Als de tantième wordt toegekend uit de winst van het boekjaar N, zal deze pas belast worden in het inkomstenjaar N+1 in de personenbelasting. De datum van betaalbaarstelling (beslissing algemene vergadering) is het aanknopingspunt om te bepalen in welk inkomstenjaar de tantième belastbaar zal zijn.
 • Een bestuurder- natuurlijk persoon is niet btw-plichtig. Bijgevolg dient u geen btw aan te rekenen en door te storten bij de uitkering van een tantième.

Nadelen

 • De tantième moet goedgekeurd worden door de algemene vergadering met een gewone meerderheid. Dit is natuurlijk geen probleem wanneer u zowel meerderheidsaandeelhouder als bestuurder bent in uw vennootschap.
 • De tantième wordt in de personenbelasting beschouwd als een bezoldiging en belast aan de progressieve tarieven. Bovendien zullen er ook sociale bijdragen verschuldigd zijn.
 • In een BV en CV wordt de uitkering van een tantième onderworpen aan de zogenaamde dubbele uitkeringstest. Vooreerst is er de netto-actieftest. Deze impliceert dat het netto-actief van de vennootschap niet negatief mag zijn of negatief mag worden door de uitkering. Anderzijds is er de liquiditeitstest. Hierbij wordt nagegaan of de vennootschap na de uitkering in staat blijft haar schulden te betalen naarmate die opeisbaar worden over een periode van 12 maanden die op de uitkering volgen.
 • Een bestuurder-rechtspersoon is wel btw-plichtig. Er zal op de tantième btw verschuldigd zijn. Deze btw is voor de bestuurde rechtspersoon wel recupereerbaar voor zover deze bestuurde rechtspersoon een btw-plichtige is met recht op aftrek. Van de btw vrijgestelde belastingplichtigen zoals patrimoniumvennootschappen zullen de btw niet kunnen recupereren.
 • Wanneer de vennootschap stortingen doet voor een IPT (= Individuele Pensioentoezegging van de bedrijfsleider) zullen deze premies slechts aftrekbaar zijn voor zover deze betrekking hebben op bezoldigingen die regelmatig en ten minste om de maand worden betaald of toegekend. Een tantième is geen periodieke bezoldiging waardoor de IPT-premies voor de vennootschap niet aftrekbaar zullen zijn. Bijgevolg zullen de premies belastbaar zijn in de personenbelasting van de bedrijfsleider.

Of de uitkering van een tantième voor een bedrijfsleider interessant is, hangt af van de specifieke situatie.

 

© CERTIFISC – Auteur: Jorn Peyskens

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief