• Investeert voortdurend in kennis
 • Pro-activiteit
 • Een persoonlijke service
 • Pragmatisch & Dynamisch
 • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

Wie zijn de uiteindelijke begunstigden van een vzw?

Gepost op 12 september 2019 in Algemeen

Uiterlijk 30 september dienen alle rechtspersonen voor de eerste maal hun uiteindelijke begunstigden te registreren in het UBO-register. Ook vzw’s ontsnappen niet aan deze verplichting en dienen tot registratie over te gaan. Maar wie zijn de uiteindelijke begunstigden voor een vzw?

 • Uiteindelijke begunstigden zijn alle natuurlijke personen die uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over een informatieplichtige
 • Alle personen die onder 1 van de 5 categorieën van de UBO’s van een vzw kunnen worden ondergebracht, dienen te worden geregistreerd in het UBO-register
 • De bestuurders van de vzw zijn verantwoordelijk voor het tijdig registreren van de UBO’s en het bijwerken van de informatie bij wijzigingen
 • De bestuurders van de vzw riskeren een geldboete van 250 tot 50.000 euro bij het niet correct of tijdig ingeven van de vereiste informatie
 • Burgers dienen een legitiem belang te kunnen aantonen voor het raadplegen van de informatie van een vzw

Tip! Lees ook de blogposts 'Wanneer moet ik mij ten laatste registreren in het UBO-register?' en 'Deadline voor de eerste registratie in het UBO-register uitgesteld tot 30 september 2019'.

Wat is een uiteindelijke begunstigde?

Uiteindelijke begunstigden of UBO’s  (“Ultimate Beneficial Owners”) zijn alle natuurlijke personen die uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over een informatieplichtige.
Hoewel er in een vzw geen winstuitkering mogelijk is aan natuurlijke personen en er dus in se geen begunstigden zijn, dienen er toch UBO’s te worden opgegeven.

Welke zijn de uiteindelijke begunstigden van een vzw?

In geval van een vzw worden beschouwd als uiteindelijke begunstigden:

 1. de leden van de raad van bestuur;
 2. de personen die gemachtigd zijn de vzw te vertegenwoordigen;
 3. de personen belast met het dagelijks bestuur
 4. de natuurlijke personen of, wanneer deze personen nog niet werden aangeduid, de categorie van natuurlijke personen in wier hoofdzakelijk belang de vzw werd opgericht of werkzaam is.
  Bijvoorbeeld: Syrische oorlogsslachtoffers, mensen met een beperking in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, leerlingen van een school in de vorm van een vzw,..
  Niet alle vzw’s hebben één of meerdere natuurlijke personen waarvoor de vzw is opgericht, denk maar een vzw die is opgericht voor de bescherming van het milieu.
 5. elke andere natuurlijke persoon die via andere middelen uiteindelijke zeggenschap over de vzw uitoefent. Bv. Iemand die achter de schermen via één of meerdere stromannen handelt of die door middel van cumulatie van meerdere vertegenwoordigingsmandaten feitelijke zeggenschap zou hebben.

Al deze voormelde categorieën van UBO’s zijn cumulatief. Dit wil zeggen dat alle personen die als UBO worden beschouwd, alsook alle categorieën waartoe ze behoren, dienen te worden geregistreerd. Indien een persoon tot meerdere categorieën behoort, dan moet in elke categorie een afzonderlijke registratie gebeuren.

Opgelet, de oprichters van een vzw worden in principe niet beschouwd als een uiteindelijke begunstigde, tenzij ze onder één van de 5 voormelde categorieën kunnen worden ondergebracht.

Wie is verantwoordelijk voor het tijdig registreren van de correcte informatie?

Het zijn de bestuurders van de vzw die gegevens over de uiteindelijke begunstigden en de nodige bewijsstukken tijdig moeten aanleveren. Uiteraard kan er intern of extern iemand worden gemandateerd om de effectieve registratie uit te voeren, maar de uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt bij de bestuurders.

Naast de eerste registratie van de uiteindelijke begunstigden, dient de juistheid van de gegevens tevens jaarlijks te worden bevestigd. Bovendien moet ook elke wijziging binnen de maand aan het UBO-register worden meegedeeld.

Welke gegevens moeten worden meegedeeld in het UBO-register?

De informatieplichtigen moeten voor elk van hun UBO’s volgende informatie meedelen:

 • naam en voornaam
 • geboortedatum
 • nationaliteit(en)
 • volledig verblijfsadres
 • datum waarop hij/zij uiteindelijke begunstigde van de vzw is geworden
 • rijksregisternummer (of elk vergelijkbaar identificatiemiddel dat wordt afgeleverd door de staat waar hij/zij verblijft of waarvan hij/zij onderdaan is
 • categorie(ën) van UBO’s waartoe hij/zij behoort
 • of het gaat om een alleenstaande of gegroepeerde UBO.

Informatie over uiteindelijke begunstigden uit de 3 eerste categorieën (bestuurders, dagelijks bestuurders en personen die gemachtigd zijn de vzw te vertegenwoordigen) kunnen automatisch vanuit het KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen) in het UBO-register worden opgeladen. De informatie uit het KBO dient dan enkel nog te worden bevestigd. Hierbij is het uiteraard belangrijk om na te gaan of de informatie die in het KBO is opgenomen correct is.

Zijn er sancties voor het niet of te laat meedelen van de uiteindelijke begunstigden in het UBO-register?

De bestuurders van een vzw riskeren een administratieve geldboete van 250 tot 50.000 euro indien zij de benodigde informatie niet inwinnen of bijhouden, niet tijdig meedelen aan het UBO-register en onvolledige of onjuiste informatie meedelen. De eerste twee inbreuken kunnen overigens resulteren in een bijkomende strafrechtelijke boete van 50 tot 5.000 euro.

Wie kan het UBO-register raadplegen?

Alle gegevens in het UBO-register zijn steeds toegankelijk voor de bevoegde instanties, zoals politie en fiscus, die de informatie mogen gebruiken in het kader van onderzoek naar witwassen, fiscale fraude en financiering van terrorisme.

Voor wat betreft vennootschappen heeft ook elke burger (in beperkte mate) toegang tot de informatie in het register. Voor het raadplegen van de informatie van een vzw moet echter minstens een legitiem belang aangetoond kunnen worden.

Wens je meer informatie over dit onderwerp? Aarzel dan niet om ons te contacteren! Onze experts staan voor je klaar!

© CERTIFISC – Auteur: Jorn Peyskens

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief