• Investeert voortdurend in kennis
  • Pro-activiteit
  • Een persoonlijke service
  • Pragmatisch & Dynamisch
  • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

Wat verandert er inzake autofiscaliteit vanaf 2020?

Gepost op 7 november 2019 in Fiscaliteit

Naar aanleiding van het zomerakkoord van de regering Michel wijzigt de autofiscaliteit grondig vanaf 2020. De meeste wagens zullen vanaf 1 januari 2020 sterk achteruit gaan qua fiscale aftrekbaarheid door de toepassing van een nieuwe formule voor berekening van het aftrekpercentage. Hoe wordt het aftrekpercentage vanaf 2020 precies berekend en wat zijn de nieuwe regels inzake de fiscaliteit?

  • De fiscale aftrekbaarheid wordt bepaald aan de hand van een nieuwe berekeningsformule waarbij het aftrekpercentage niet lager dan 50% en niet hoger dan 100% kan zijn.
  • De aankoop van fake-hybrides wordt afgestraft door de CO2-uitstoot van een vergelijkbaar niet-hybride model op te nemen in de berekening van het aftrekpercentage.
  • In de personenbelasting geldt de nieuwe regeling vanaf 01/01/2020 voor wagens aangekocht vanaf 01/01/2018. In de vennootschapsbelasting geldt de nieuwe regeling vanaf aanslagjaar 2021.
  • Een specifieke administratie dient tegen 01/01/2020 uitgewerkt te worden om de fiscale berekeningen per voertuig te kunnen uitvoeren.

Wat is de nieuwe aftrekregeling?

Vanaf 1 januari 2020 wordt de fiscale aftrekbaarheid van autokosten bepaald aan de hand van een nieuwe berekeningsformule, dit zowel in de vennootschapsbelasting als in de personenbelasting. De brandstofkosten worden onderworpen aan hetzelfde aftrekpercentage als de autokosten.

 

Het bekomen percentage volgens bovenstaande formule mag evenwel niet lager zijn dan 50% en niet hoger dan 100%. Dit met uitzondering voor de wagens met een CO2-uitstoot van meer dan 200 gram CO2 per km. In dit geval is er slechts een aftrekbaarheid van 40%.
Merk op dat de aftrekbaarheid aan 120% voor alle autokosten wordt opgeheven. 100% zal vanaf 2020 steeds het maximum zijn, ook voor elektrische wagens.

Voorbeelden:

Voor meer informatie betreffende de CO2-uitstoot volgens de verschillende normen, lees onze blog ‘Wat zijn de fiscale gevolgen van de strengere CO2-meting?

Wat met de plug-in hybrides?

Vanaf 2020 wordt een onderscheid gemaakt tussen de zogenaamde “fake” hybrides en “echte” plug-ins.
Een fake hybride is een oplaadbare hybridewagen waarvan de batterijcapaciteit kleiner is dan 0,5 kWh per 100 kg (van het wagengewicht) of de uitstoot groter is dan 50 gram CO2 per km.
Deze hybrides kunnen slechts een zeer korte afstand afleggen op de batterij en rijden dus bijna uitsluitend op brandstof. Tot op heden hadden dergelijke wagens een gunstig fiscaal regime. Vanaf 2020 wordt de aankoop ervan echter afgestraft.

Bij de fake-hybrides gebeurt de berekening van het aftrekpercentage vanaf 2020 aan de hand van de CO2-uitstoot van een vergelijkbaar niet-hybride model. Indien geen vergelijkbaar voertuig bestaat, wordt de uitstootwaarde op het inschrijvingsbewijs vermenigvuldigd met 2,5. Er wordt dus met andere woorden geen rekening gehouden met het hybride karakter van de wagen.
Deze strengere regels gelden echter enkel voor wagens die werden aangekocht vanaf 1 januari 2018.

Vanaf wanneer treedt de nieuwe regeling in werking?

In de personenbelasting treedt de nieuwe regeling in werking vanaf 1 januari 2020, mits de wagen werd aangekocht vanaf 1 januari 2018. Indien de wagen ten laatste op 31 december 2017 werd aangekocht, blijft de aftrekregeling (waarbij het aftrekpercentage minstens 75% is) gelden zoals ingevoerd vanaf 1 januari 2018 en dit zolang de personenwagen wordt gebruikt.

In de vennootschapsbelasting geldt de nieuwe berekeningsmethode vanaf aanslagjaar 2021 verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt vanaf januari 2020, dit ongeacht wanneer de wagen werd aangekocht.

Welke voorbereidingen moet ik treffen?

Gezien de fiscale administratie van autokosten voortaan voor elk voertuig afzonderlijk zal moeten gevoerd worden, zal dit zorgen voor een heuse administratieve rompslomp. Dit voornamelijk voor ondernemingen die beschikken over meerdere bedrijfsvoertuigen.
Vooral de eenmanszaken en de vennootschappen waarvan het boekjaar samenvalt met het kalenderjaar zorgen er dus best voor dat ze een specifieke administratie uitwerken om de fiscale berekeningen per voertuig te kunnen uitvoeren tegen 1 januari 2020.

Wens je meer informatie over dit onderwerp? Aarzel dan niet om ons te contacteren! Onze experts staan voor je klaar!

© CERTIFISC – Auteur: Jorn Peyskens

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief