• Investeert voortdurend in kennis
  • Pro-activiteit
  • Een persoonlijke service
  • Pragmatisch & Dynamisch
  • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

Wat verandert er aan de afschrijvingsregels vanaf 1 januari 2020?

Gepost op 6 december 2019 in Fiscaliteit

Vanaf 1 januari 2020 (resp. AJ 2021) brengt de tweede fase van het Zomerakkoord opnieuw enkele nieuwe fiscale regels met zich mee. Zo zijn er bijvoorbeeld nieuwe afschrijvingsbeperkingen die vooral de kleine vennootschappen zullen treffen.

  • De kost van een investering kan over de levensduur ervan gespreid worden volgens het principe van afschrijvingen.
  • Vanaf 1 januari 2020 zal degressief afschrijven niet meer mogelijk zijn.
  • Kleine vennootschappen zullen vanaf 1 januari 2020 pro rata temporis moeten afschrijven.
  • Kleine vennootschappen zullen de bijkomende kosten vanaf 1 januari 2020 niet langer volgens een vrij bepaald afschrijvingsritme kunnen afschrijven.
  • De nieuwe regels gelden voor alle investeringen gedaan vanaf 1 januari 2020 en hebben vooral een grote invloed op kleine vennootschappen.

Wat zijn afschrijvingen?

Afschrijvingen zijn een boekhoudkundig principe om de kost van een aankoop of investering te spreiden over de levensduur ervan. In plaats van de volledige kost op te nemen in de boekhouding in het jaar van de aankoop, kan deze gespreid worden over meerdere jaren op basis van de verwachte gebruiksduur.

Welke zijn de nieuwe afschrijvingsbeperkingen?

Vanaf 1 januari 2020 zal degressief afschrijven niet meer mogelijk zijn. Daarmee verdwijnt ook de mogelijkheid om in het begin van de investering een hoger afschrijfpercentage te hanteren, wat een lagere belastbare winst en dus minder vennootschapsbelasting met zich meebrengt.
Enkel lineaire afschrijvingen, waarbij het bedrag per periode gelijk is, zullen nog mogelijk zijn voor nieuwe investeringen.
Voor de investeringen gedaan tot 31 december 2019, waar geopteerd werd voor een degressieve afschrijving, blijft deze mogelijkheid wel nog behouden.

Voor kleine vennootschappen zal vanaf 1 januari 2020 (net zoals dit voor grote vennootschappen reeds het geval is) pro rata temporis moeten worden afgeschreven. Dit betekent concreet dat het bedrag dat kan worden afgeschreven bepaald wordt in verhouding tot het gedeelte van het boekjaar dat loopt vanaf de aankoop.
Kleine vennootschappen zullen hun investering dus niet langer voor een volledig boekjaar kunnen afschrijven in het jaar van de aankoop.

Daarenboven zullen kleine vennootschappen de bijkomende aankoopkosten (zoals bv. notariskosten en registratierechten) niet langer volgens een vrij bepaald afschrijvingsritme kunnen afschrijven. De bijkomende kosten zullen vanaf 1 januari 2020 enkel rechtstreeks in de kosten kunnen worden opgenomen of worden afgeschreven volgens hetzelfde ritme als de investering zelf.
Deze beperking heeft geen impact op grote vennootschappen, gezien deze reeds verplicht zijn om de bijkomende kosten af te schrijven samen met de investering zelf.

Wanneer treden de nieuwe regels in werking?

De nieuwe afschrijvingsregels zijn van toepassing op investeringen gedaan vanaf 1 januari 2020.
Vooral voor kleine vennootschappen kan investeren in 2019 dan wel in 2020 grote fiscale gevolgen hebben.
Een investering door een kmo in 2019 kan namelijk, in vergelijking met dezelfde investering in 2020, een grote belastingbesparing geven.

Tip! Lees ook ‘Waarom doe ik er goed aan te investeren voor 01/01/2020?

Wens je meer informatie over dit onderwerp? Aarzel dan niet om ons te contacteren! Onze experts staan voor je klaar!

© CERTIFISC – Auteur: Jorn Peyskens

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief