• Investeert voortdurend in kennis
  • Pro-activiteit
  • Een persoonlijke service
  • Pragmatisch & Dynamisch
  • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

Welke gevolgen heeft het Vlaams regeerakkoord op mijn successieplanning?

Gepost op 6 maart 2020 in Algemeen

Het Vlaams regeerakkoord 2019-2024 bevat enkele hervormingen met betrekking tot de erf- en schenkbelastingen, zoals de verlenging van de verdachte periode, de afschaffing van het duo-legaat en de invoering van de vriendenerfenis. Er is echter nog geen concrete wetgeving vooropgesteld dus sommige van deze wijzigingen kunnen uiteindelijk nooit of in een getransformeerde versie worden ingevoerd.

  • De verdachte periode wordt verlengd van 3 naar 4 jaar om schenkers aan te moedigen om te kiezen voor een geregistreerde schenking.
  • Het duo-legaat, waarbij een deel van de nalatenschap aan een goed doel wordt geschonken, wordt afgeschaft om het altruïstisch karakter van dergelijke schenking te herstellen.
  • Er wordt een ‘vriendenerfenis’ ingevoerd die toelaat een deel van de nalatenschap te schenken aan verre verwanten of vrienden aan het gunsttarief in rechte lijn.

Wat zijn de gevolgen van de verlenging van de verdachte periode?

Als de schenker van roerende of onroerende goederen op heden overlijdt binnen de 3 jaar na de schenking, dan zal alsnog een erfbelasting verschuldigd zijn indien geen schenkingsrechten werden betaald (zoals het geval is bij een hand- of bankgift of bij schenking via een buitenlandse notariële akte).

Leestip! Hoe kan ik best schenken via handgift of bankgift?

De Vlaamse regering beoogt deze ‘verdachte periode’ in de schenkbelasting te verlengen van 3 jaar naar 4.
Hiermee hoopt ze schenkers aan te moedigen om te kiezen voor een geregistreerde schenking. In dit geval wordt onmiddellijk  een schenkbelasting aan 3% (in rechte lijn) of 7% (voor anderen) betaald en wordt het risico vermeden dat op een later tijdstip nog hogere belastingen (zijnde erfbelasting) dienen te worden betaald.

De verlenging van de verdachte periode heeft ook een invloed op de schenking van onroerende goederen. Onroerende goederen moeten steeds via een Belgische notaris worden overdragen. Er worden in dit geval dus steeds schenkingsrechten betaald. Desalniettemin dient de waarde van de schenking weer aan de nalatenschap te worden toegevoegd indien de schenker binnen de verdachte periode overlijdt. De reeds betaalde schenkingsrechten mogen worden afgetrokken van de verschuldigde erfbelasting, echter zal steeds nog extra belasting moeten worden betaald gezien de progressiviteit van de erfbelasting.

Waarom wordt het duo-legaat afgeschaft?

Het duo-legaat is een techniek waarbij een deel van de nalatenschap aan een goed doel wordt geschonken op voorwaarde dat deze alle erfbelasting betaalt, zowel de eigen erfbelasting (aan het gunsttarief van 8,5%) alsook de erfbelasting van alle andere begunstigden. In de juiste verhouding houden de erfgenamen op die manier netto meer over dan zonder het duo-legaat en wordt ook het goede doel er financieel beter van.
De Vlaamse regering wil het duo-legaat afschaffen om een dergelijke vorm van fiscale planning te vermijden. Een schenking aan het goede doel zou namelijk louter moeten zijn ingegeven door altruïsme.

Ter compensatie zou de afschaffing wel gepaard gaan met een tariefverlaging voor legaten aan goede doelen.

Wat houdt de invoering van de ‘vriendenerfenis’ in?

Op heden zijn er in de Vlaamse erfbelasting gunsttarieven in rechte lijn en tussen partners:


 
Alle andere erfgenamen betalen tussen de 25% en de 55% erfbelasting.

Het regeerakkoord voorziet echter in een nieuwe regeling voor een ‘vriendenerfenis’. Met deze regeling kan een goede vriend of verre verwant een beperkt deel van de nalatenschap erven aan het gunsttarief in rechte lijn.

Wens je meer informatie over dit onderwerp? Aarzel dan niet om ons te contacteren! Onze experts staan voor je klaar!

© CERTIFISC – Auteur: Jorn Peyskens

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief