• Investeert voortdurend in kennis
 • Pro-activiteit
 • Een persoonlijke service
 • Pragmatisch & Dynamisch
 • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

Een woning kopen of renoveren in 2021: wat zijn de fiscale voordelen?

Gepost op 26 maart 2021 in Fiscaliteit

Bij het kopen of verbouwen van een woning of appartement is het steeds raadzaam om na te gaan of er aanspraak kan gemaakt worden op één of meerdere fiscale voordelen. In deze blogpost gaan we dieper in op 5 fiscale voordelen die in 2021 in Vlaanderen van kracht zijn.

 • Verlaagd tarief registratiebelasting
 • Vermindering onroerende voorheffing
 • Verlaagd btw-tarief voor renovaties
 • Verlaagd btw-tarief voor sloop en herbouw
 • Premie voor sloop en herbouw

Verlaagd tarief registratiebelasting

Wie een woning, appartement of bouwgrond koopt, dient op de aankoopsom het verkooprecht (of: registratiebelasting) te betalen. Het basistarief bedraagt 10% van de aankoopsom.

Er gelden in sommige gevallen echter verlaagde tarieven.

 • Wanneer het de aankoop van de enige eigen woning betreft, is er bijvoorbeeld maar 6% registratiebelasting verschuldigd. 
 • Bij ingrijpende energetische renovatiewerken aan de enige eigen woning wordt dan weer een tarief van 5% gehanteerd. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet de koper binnen de 5 jaar na het verlijden van de aankoopakte een energieprestatiecertificaat bouw bekomen en moet hij op het adres van de gekochte woning gedomicilieerd staan. Sinds 1 januari 2021 geldt dit verlaagd tarief ook voor (gedeeltelijke) sloop gevolgd door een herbouw.
 • Bij de aankoop van een sociale woning, geldt een tarief van 1,5%. Bij aankoop van een woning bestemd voor verhuur aan een sociaal verhuurkantoor, bedraagt de registratiebelasting 7% van de aankoopsom. 
 • Wie een beschermd monument als enige eigen woning aankoopt, heeft dan weer recht op een verminderd tarief van 1%.

Naast het verlaagd tarief kunnen kopers van een bescheiden enige eigen woning genieten van een extra rechtenvermindering van € 5.600 of € 4.800. Met bescheiden woningen worden woningen bedoeld met een maximale aankoopprijs van € 200.000 of € 220.000 voor woningen gelegen in de kernsteden of de Vlaamse rand rond Brussel. Deze bijkomende vermindering bedraagt € 5.600 indien de registratiebelasting van 6% van toepassing (tarief voor de enige eigen woning) is en € 4.800 wanneer deze registratiebelasting 5% bedraagt (tarief voor de enige eigen woning met een ingrijpende energetische renovatie).

Meer informatie over de tarieven, voorwaarden en procedures m.b.t. de registratiebelasting, kan u terugvinden op de website van de Vlaamse Overheid.

Vermindering onroerende voorheffing

Ook voor de jaarlijks door eigenaars van gronden en gebouwen verschuldigde onroerende voorheffing (of: grondbelasting) kunnen verlaagde tarieven genoten worden.

Eigenaars van een bescheiden woning, waarvan het niet-geïndexeerde K.I. maximaal € 745 bedraagt en die zelf op het adres van deze woning ingeschreven staan in het bevolkings- of vreemdelingenregister, kunnen een vermindering van 25% krijgen. Indien het om een nieuwbouwwoning gaat die aan alle bovenstaande voorwaarden voldoet, kan gedurende 5 jaar een vermindering van 50% toegekend worden.

Voor energiezuinige woningen kan ook gedurende vijf jaar een vermindering van de onroerende voorheffing verkregen worden. Hoeveel deze vermindering bedraagt, hangt af van de aard van de woning – nieuwbouw, verbouwing gelijkgesteld met nieuwbouw of ingrijpende energetisch renovatie van een woning – en van het berekende E-peil:

 • Bij nieuwbouwwoningen of verbouwingen gelijkgesteld met nieuwbouw met een E-peil van maximaal E30 wordt een korting van 50% toegekend, een E-peil dat niet hoger ligt dan E20, levert een korting van 100% op.
 • Woningen die na een ingrijpende energetische renovatie een E-peil van hoogstens E60 behalen, genieten ook van een vermindering van 100%.

Tip: lees ook onze eerdere blogpost over de onroerende voorheffing in het Vlaamse Gewest.

Verlaagd btw-tarief voor renovaties

Wie verbouwingswerken laat uitvoeren aan een woning ouder dan 10 jaar, kan genieten van het verlaagd btw-tarief van 6%. De woning mag wel enkel als privéwoning dienen of slechts een bijkomstig gedeelte ervan mag gebruikt worden om uw beroep uit te oefenen. Verder dienen de werken rechtstreeks aan de eigenaar gefactureerd te worden en moeten de levering en plaatsing van materialen door dezelfde aannemer gebeuren. Voor doe-het-zelvers geldt het verlaagd btw-tarief dus niet.

Verlaagd btw-tarief voor sloop en herbouw

De afbraak en wederopbouw van een woning wordt in principe niet beschouwd als renovatie: normaal gezien geldt dus het btw-tarief van 21%. In enkele steden werd echter een uitzondering gemaakt en kan hiervoor wel het verlaagd tarief van 6% genoten worden.


Sinds 1 januari 2021 werd dit verlaagd tarief echter tijdelijk (tot en met 31 december 2022) uitgebreid naar heel het Belgische grondgebied. De woningen waarvoor men deze tijdelijke maatregel kan inroepen, moeten gedurende vijf jaar de enige en eigen woning van de koper zijn en mogen een bewoonbare oppervlakte hebben van maximaal 200m2.

Tip: Lees ook onze eerdere blogpost voor meer informatie over deze maatregel.

Premie voor sloop en herbouw

Wie een woning die niet in aanmerking komt voor het verlaagd btw-tarief wil slopen en vervangen door een nieuwbouwwoning, kan eventueel een sloop- en heropbouwpremie aanvragen bij het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA). Voor aanvragen van omgevingsvergunningen in 2021 en 2022 bedraagt deze premie 10.000 euro per bouwproject.

De premie kan enkel aangevraagd worden voor een bouwproject waarbij de afbraak van één of meer gebouwen en de herbouw van één of meer woningen of een appartementsgebouw gecombineerd wordt. Hierbij moet steeds een vergunningsaanvraag ingediend worden – ook wanneer een vergunning voor sloop niet verplicht is in de betreffende gemeente – en deze aanvraag moet de sloop- en herbouwvergunning combineren.

De premie is onder geen beding cumuleerbaar met de tijdelijke BTW-verlaging van 6% voor sloop- en herbouw.

De premie kan via deze link aangevraagd worden.

 

© CERTIFISC – Auteur: Jorn Peyskens

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief