• Investeert voortdurend in kennis
 • Pro-activiteit
 • Een persoonlijke service
 • Pragmatisch & Dynamisch
 • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

Hoe kan ik sneller dividenden uitkeren met verlaagde roerende voorheffing?

Gepost op 24 september 2021 in Algemeen

Wie sneller dividenden wenst uit te keren en aanspraak maakt op het VVPRbis-regime kan dit door middel van een tussentijds of interim dividend.

 • Het VVPRbis-regime kan ervoor zorgen dat een verlaagde roerende voorheffing van 15% geldt wanneer een vennootschap een dividend uitkeert aan haar aandeelhouders. Mits voldaan wordt aan de voorwaarden.
 • De wachtperiode om gebruik te maken van het voordeeltarief van 15% roerende voorheffing kan verkort worden door het uitkeren van een tussentijds of interim dividend.

Wat is het VVPRbis-regime?

Wanneer een vennootschap een dividend uitkeert aan haar aandeelhouders moet zij hierop een roerende voorheffing inhouden. Het tarief hiervoor bedraagt in principe 30%, maar er bestaan een aantal regimes die ervoor zorgen dat een verlaagde roerende voorheffing geldt. Eén van deze regimes is het VVPRbis-regime.

Het VVPRbis-regime zorgt ervoor dat (na een bepaalde wachtperiode) een verlaagde roerende voorheffing kan toegepast worden voor dividenden die voortkomen uit “nieuwe” aandelen op naam. “Nieuwe aandelen” zijn aandelen uitgegeven vanaf 1 juli 2013.

De aandelen komen in aanmerking voor de verlaagde roerende voorheffing indien aan volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • KMO: tijdens het boekjaar waarin de inbreng wordt gedaan, moet de vennootschap een kleine of middelgrote onderneming zijn. Indien de vennootschap tijdens een later boekjaar een grote vennootschap wordt, blijft de voorwaarde nog steeds vervuld.
 • Volledig volstort: op het moment van de uitkering van het dividend moet het gaan om aandelen die werden uitgegeven naar aanleiding van een inbreng in geld, die volledig volstort is.
 • Geen preferente aandelen
 • Houdplicht aandelen: de aandeelhouder moet volle eigenaar blijven van de aandelen. Bij eigendomsoverdracht gaat het voordeel verloren, met uitzondering van enkele specifieke gevallen.

Om van de verlaagde roerende voorheffing te kunnen genieten, dient een wachtperiode doorlopen te worden.

 • 2e boekjaar na het boekjaar van inbreng: 20% roerende voorheffing voor de dividenden die toegekend worden uit de winstverdeling van dit boekjaar
 • 3e boekjaar na het boekjaar van inbreng: 15% roerende voorheffing voor de dividenden die toegekend worden uit de winstverdeling van dit boekjaar

Indien het dividend wordt uitgekeerd tijdens het boekjaar van inbreng of het 1ste boekjaar na inbreng, dan geldt het basistarief van 30% roerende voorheffing.

Kortere wachtperiode dankzij tussentijds of interim dividend

Om de wachtperiode in te korten kan een tussentijds of interim dividend uitgekeerd worden.

Een tussentijds dividend wordt uitgekeerd vanuit de uitkeerbare reserves en/of de overgedragen winst uit het laatst afgesloten boekjaar waarbij de laatst afgesloten jaarrekening door de algemene vergadering werd goedgekeurd. Het is evenwel mogelijk om de winst van het lopende boekjaar of van een vorig boekjaar waarvan de jaarrekening nog niet goedgekeurd werd uit te keren. De algemene vergadering beslist over het tussentijds dividend.

Een interim dividend wordt uitgekeerd vanuit de winst van het lopende boekjaar. Die winst wordt vermeerderd met de overgedragen winst of verminderd met het overgedragen verlies. Op die manier gebeurt er een onttrekking aan de bestaande reserves. Het bestuursorgaan (indien statutair gemachtigd) beslist over het uitkeren van een interim dividend.

Een concreet voorbeeld:

Karel richtte op 22 maart 2021 een besloten vennootschap op waarvan het eerste boekjaar afsluit op 31 december 2021. De jaarvergadering vindt plaats in juni.

Dit betekent concreet dat er ten vroegste op de algemene vergadering in juni 2025 kan overgegaan worden tot de uitkering van een dividend waarop de verlaagde roerende voorheffing van 15% geldt.

Vanaf juli 2024 kan echter de bijzondere algemene vergadering overgaan tot het uitkeren van een tussentijds dividend. Hierbij kan het voordeeltarief van 15% reeds toegepast worden en wordt de wachtperiode dus met ongeveer een jaar verkort.

 

© CERTIFISC – Auteur: Jorn Peyskens

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief