• Investeert voortdurend in kennis
 • Pro-activiteit
 • Een persoonlijke service
 • Pragmatisch & Dynamisch
 • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

Beleggen met kapitaal van de vennootschap

Gepost op 22 april 2022 in Algemeen

Wanneer binnen een vennootschap bepaalde gelden niet onmiddellijk nodig zijn voor het uitoefenen en/of behouden van de bedrijfsactiviteit, kan het interessant zijn om deze te beleggen in roerende goederen.

 • Alle opbrengsten uit bijvoorbeeld individuele aandelen wordt belast in de vennootschapsbelasting. DBI-vrijstelling en DBI-fonds zijn hierop een uitzondering.
 • Minderwaarden op beleggingen in individuele aandelen of beleggingsfondsen zijn fiscaal niet aftrekbaar.
 • Als een vennootschap wordt gekwalificeerd als financiële vennootschap, vervalt het verlaagde KMO-tarief.
 • Individuele aandelen die in aanmerking komen voor DBI-vrijstelling zijn nadelig voor de notionele intrestaftrek.

Worden alle opbrengsten belast?

Alle opbrengsten (bijvoorbeeld: de meerwaarden, dividenden en intresten van beleggingen) die een vennootschap verwezenlijkt, worden in de vennootschapsbelasting belast sinds de nieuwe hervorming. De eventuele roerende voorheffing die ingehouden is bij het uitkeren van dividenden, is dan weer wel verrekenbaar met de vennootschapsbelasting.

Om de belastingdruk op bovenstaande inkomsten te voorkomen, zijn er twee uitzonderingen: de DBI-vrijstelling en het DBI-fonds.

DBI-aftrek
Als vennootschappen beleggen in individuele aandelen kunnen ze genieten van een vrijstelling op alle ontvangen dividenden en gerealiseerde meerwaarden hieruit, indien ze (cumulatief) voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Minimumparticipatievoorwaarde: de vennootschap dient een deelneming te bezitten van minstens 10% van de aandelen van de vennootschap waarin belegd wordt. Of de participatie moet een waarde hebben van minimum 2.500.000 euro.
 • Permanentievoorwaarde: de aandelen moeten gedurende een periode van minstens één jaar in volle eigendom in de onderneming aanwezig zijn.
 • Taxatievoorwaarde: de uitkerende vennootschap dient onderworpen te zijn aan de Belgische vennootschapsbelasting of een gelijkaardige buitenlandse.

Als voldaan wordt aan deze voorwaarden kan de vennootschap ontvangen dividenden en meerwaarden op aandelen voor 100% in aftrek brengen. Hierdoor zullen deze weliswaar onbelast blijven.

DBI-fonds
Een DBI-fonds of DBI-bevek is een beleggingsfonds in de vorm van een vennootschap die enkel belegt in aandelen en ten minste 90% van zijn inkomsten gaat uitkeren als dividend aan de aandeelhouders. De ontvangen dividenden en de gerealiseerde meerwaarden vormen geen deel uit van de belastbare basis van de ontvangende vennootschap en zijn aldus vrijgesteld van belastingen.

Zijn minderwaarden fiscaal aftrekbaar?

Als een vennootschap zijn beleggingen in individuele aandelen of beleggingsfondsen wenst te verkopen en ze realiseert hierop een verlies/minderwaarde, dan zijn deze fiscaal niet aftrekbaar.

Kan je KMO-tarief verliezen?

Als aan de voorwaarden voor het KMO-tarief voldaan zijn, kan een KMO-vennootschap aanspraak maken op het verlaagde tarief vennootschapsbelasting van 20% op de eerste schijf van 100.000 euro aan winsten. Om hiervan te kunnen genieten mag een vennootschap weliswaar geen financiële vennootschap zijn.

Onder een financiële vennootschap, wordt een vennootschap verstaan die aandelen bezit waarvan de beleggingswaarde groter is dan 50% van het gestorte kapitaal, de belaste reserves en de geboekte meerwaarden van de vennootschap. Met participaties groter of gelijk aan 75% wordt hier geen rekening gehouden.

Indien een vennootschap dus te grote beleggingen zou bezitten en hierdoor gekwalificeerd wordt als een financiële vennootschap, kunnen ze het KMO-tarief van 20% verliezen.

Notionele intrestaftrek

De notionele intrestaftrek of aftrek voor risicokapitaal houdt in dat ondernemingen een bepaald percentage van hun eigen vermogen in aftrek kunnen brengen van de belastbare winst. Hiermee willen ze de fiscale discriminatie tussen financiering met vreemd vermogen en financiering met eigen vermogen tegengaan.

Individuele aandelen die in aanmerking komen voor de DBI-vrijstelling zullen een negatieve impact hebben op de berekeningsbasis van deze notionele intrestaftrek. Door de recente hervorming van de vennootschapsbelasting zal dit nadeel eerder te verwaarlozen zijn.

 

© CERTIFISC – Auteur: Jorn Peyskens

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief