• Investeert voortdurend in kennis
 • Pro-activiteit
 • Een persoonlijke service
 • Pragmatisch & Dynamisch
 • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

Fiscale hervorming 2023-2024: de bijzonderste maatregelen

Gepost op 13 januari 2023 in Fiscaliteit

Eind 2022 werd er een begrotingsakkoord bereikt in de federale regering voor 2023 en 2024. Er werden enkele fiscale maatregelen overeengekomen in de personenbelasting en vennootschapsbelasting die een belangrijke impact kunnen hebben.

 • Fiscaal voordeel niet-eigen woning
 • Auteursrechten
 • Hervorming tijdskrediet
 • Aanpassing fiscale korf
 • Investeringsaftrek
 • Forfaitaire berekening buitenlandse belasting voor royalty’s


PERSONENBELASTING


Fiscaal voordeel niet-eigen woning

De uitgaven van kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen voor niet-“eigen woningen” (zoals een tweede of derde verblijf) afgesloten vóór 2024 behouden hun belastingvoordeel, net zoals dit het geval is voor herfinancieringsleningen afgesloten na 31 december 2023.

Leningen afgesloten na 1 januari 2024 verliezen hun belastingvoordeel en zullen dus geen recht geven op belastingvermindering. Deze regeling is ook van toepassing op premies van levensverzekeringen die gelinkt zijn aan deze leningen. De betaalde intresten kunnen nog steeds van het onroerend inkomen worden afgetrokken.

Auteursrechten

De begrotingsonderhandelingen hebben ook geleid tot een akkoord om het bestaande fiscaal regime voor de auteursrechten grondig aan te passen en te beperken. De nieuwe regeling zou in werking treden op 1 januari 2023 en zou aldus van toepassing zijn op de vanaf 1 januari 2023 betaalde of toegekende inkomsten tijdens een belastbaar tijdperk dat ten vroegste verbonden is met het aanslagjaar 2024.

Hervorming tijdskrediet

Vanaf 1 januari 2023 zou een voltijds tijdskrediet enkel nog opgenomen kunnen worden voor kinderen tot en met 5 jaar, dus niet meer tot 8 jaar. Voor reeds opgenomen voltijds tijdskrediet en deeltijds tijdskrediet blijft de leeftijdsgrens dezelfde. Daarnaast moet vanaf 2024 een werknemer minstens drie jaar in dienst zijn om tijdskrediet te kunnen opnemen.


VENNOOTSCHAPSBELASTING


Aanpassing fiscale korf

De aanwending van bepaalde aftrekposten per belastbaar tijdperk is begrensd tot € 1 miljoen euro, vermeerderd met 70% van het gedeelte van de fiscale winst die het bedrag van € 1 miljoen overschrijdt. Met ingang van aanslagjaar 2024 (verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt op 1 januari 2023) wordt het percentage van 70% verlaagd tot 40%, waardoor de minimum belastbare basis wordt vergroot.

Investeringsaftrek

Het basistarief van de gewone investeringsaftrek op vaste activa die kleine ondernemingen tot stand brengen of verkrijgen was verhoogd naar 25% tot 31 december 2022. Vanaf 1 januari 2023 wordt het basispercentage teruggebracht naar 8%.

Forfaitaire berekening buitenlandse belasting voor royalty’s

De forfaitaire berekening van de buitenlandse belasting voor royalty’s wordt vervangen door een berekening in functie van de werkelijk betaalde buitenlandse bronbelasting, beperkt tot maximum 15% van de buitenlandse belasting.

Andere maatregelen

Naast bovenstaande maatregelen werden ook volgende wijzigingen opgenomen in het begrotingsakkoord:

 • Korting op de patronale bijdragen in het eerste en tweede kwartaal van 2023;
 • Indexatie van de vennootschapsbijdrage.

 

© CERTIFISC – Auteur: Jorn Peyskens

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief