• Investeert voortdurend in kennis
 • Pro-activiteit
 • Een persoonlijke service
 • Pragmatisch & Dynamisch
 • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

Wanneer moet een aannemer de te verrichten werken in onroerende staat aangeven bij de RSZ?

Gepost op 13 februari 2020 in Algemeen

Een aannemer die in opdracht van een bouwheer bepaalde werken in onroerende staat zal uitvoeren, dient deze vóór aanvang van de werken aan te geven bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). Deze aangifte dient te gebeuren in het kader van de strijd tegen de sociale en fiscale fraude en de oneerlijke concurrentie.

 • De aangifte van werken aan de RSZ is één van de drie verplichtingen van een aannemer die werken in onroerende staat verricht.
 • Alle werken in onroerende staat of hiermee gelijkstelde werken dienen te worden aangegeven, tenzij het aantal onderaannemers en het totaalbedrag van de werken onder de vooropgestelde drempels blijven.
 • De hoofdaannemer is verantwoordelijk voor een tijdige aangifte bij de RSZ via de online dienst ‘Aangifte van werken’.
 • De aannemer die de aangifte niet tijdig in orde brengt, is een som verschuldigd aan de RSZ die gelijk is aan 5% van het totale bedrag (excl. btw) van de werken.

Welke verplichtingen heeft een aannemer die werken in onroerende staat verricht?

De aangifte van werken aan de RSZ is één van de drie belangrijke verplichtingen van een aannemer die werken in onroerende staat verricht. Deze drie verplichtingen zijn:

 1. De aangifte van werken in onroerende staat.
 2. De inhouding op facturen in geval van sociale of fiscale schulden.
  Lees ook de veelgestelde vraag: ‘Hoe moet ik de inhoudingsplicht controleren bij werken in onroerende staat’
 3. De aanwezigheidsregistratie van alle personen op de werf die werken in onroerende staat verrichten.
  Lees ook de blog: ‘Voor wie is registratie via Checkinatwork verplicht?’

Welke werken moeten worden gemeld aan de RSZ?

 • Alle werken die betrekking hebben op het bouwen, het verbouwen, het afwerken, het inrichten, het herstellen, het onderhouden, het reinigen en het afbreken, geheel of ten dele, van een uit zijn aard onroerend goed alsmede elke handeling die zowel erin bestaat een roerend goed te leveren en het meteen op zodanige wijze aan te brengen aan een onroerend goed dat het onroerend uit zijn aard wordt.
  zie ‘Bericht aan de aannemers van sommige werken en aan de opdrachtgevers’ op de portaalsite van de sociale zekerheid.
 • De levering van stortklaar beton
 • Gevaarlijke werken in niet-onroerende staat, met het oog op de bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers. Bv. door de aanwezigheid van asbest.
 • Een aantal activiteiten uit de land- , tuin- en bosbouw worden expliciet uitgesloten van het toepassingsgebied, zoals bv. teelt van bloemen, landschapsverzorging en exploitatie van bossen.

Deze werken moeten niet gemeld worden in volgende gevallen:

 • Indien de aannemer geen beroep doet op onderaannemers en het  totale bedrag van de werken (excl. btw) minder dan 30.000 euro bedraagt.
 • Indien de aannemer beroep doet op maximaal één onderaannemer en het totale bedrag van de werken (excl. btw) minder dan 5.000 euro bedraagt.
 • Indien de aannemer beroep doet op twee of meer onderaannemers, dient een aangifte te worden gedaan, ongeacht het bedrag van de werken.

Voorbeelden:

Opgelet, in geval van gevaarlijke werken gelden deze uitzonderingen niet en dienen de werken altijd te worden aangegeven.

Wie moet de werken aangeven?

De aannemer die een overeenkomst heeft met de opdrachtgever, dient de werken vóór aanvang aan te geven via de onlinedienst ‘Aangifte van werken’ op de website van de RSZ.

Een onderaannemer is niet verplicht tot aangifte bij de RSZ. Indien deze zelf beroep doet op een onderaannemer, dient hij wel de hoofdaannemer hiervan voorafgaandelijk en schriftelijk op de hoogte te brengen.
Van zodra beroep wordt gedaan op bijkomende onderaannemers die nog niet waren gekend bij de initiële aangifte, dient opnieuw een aangifte te worden gedaan.

Wat is de sanctie indien de aannemer de werken niet (tijdig) aangeeft?

De aannemer die de aangifte niet voor aanvang van de werken in orde brengt, is aan de RSZ een som verschuldigd die gelijk is aan 5% van het totale bedrag (excl. btw) van de werken die niet werden aangegeven.
De onderaannemer die de hoofdaannemer niet schriftelijk  op hoogte heeft gebracht dat hij beroep doet op één of meerdere onderaannemers, is zelf een som verschuldigd aan de RSZ, die gelijk is aan 5% van het totale bedrag van de werken die hij heeft toevertrouwd aan zijn onderaannemer(s).

Wens je meer informatie over dit onderwerp? Aarzel dan niet om ons te contacteren! Onze experts staan voor je klaar!

© CERTIFISC – Auteur: Jorn Peyskens

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief