• Investeert voortdurend in kennis
  • Pro-activiteit
  • Een persoonlijke service
  • Pragmatisch & Dynamisch
  • Uw boekhouding online

FAQ

Als u als zelfstandige of als vennootschap beroep doet op een aannemer voor werken in onroerende staat (=verbouwingen, elektrische installatie, schilderwerken, technieken, schoonmaak en onderhoud) of als u activiteiten in de bewakings- of vleessector heeft, moet u STEEDS vooraf nagaan of uw aannemer geen fiscale of sociale schulden heeft VOORALEER u overgaat tot betaling.

Indien uw aannemer fiscale of sociale schulden heeft,  mag u de factuur van de aannemer namelijk niet volledig betalen. U moet dan een bepaald gedeelte van het factuurbedrag inhouden en doorstorten aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (voor sociale schulden) of de FOD Financiën (voor fiscale schulden).
U dient dus best de inhoudingsplicht te controleren wanneer u het contract met de aannemer afsluit, alsook elke keer opnieuw voordat u een betaling uitvoert.

Waar kan ik nagaan of mijn aannemer fiscale of sociale schulden heeft?

Met de onlinedienst Check Inhoudingsplicht kan u in één oogopslag nagaan of de aannemer vrij is van fiscale en sociale schulden.

www.checkinhoudingsplicht.be

U dient enkel het ondernemingsnummer in te geven van de aannemer en krijgt dan voor zowel de fiscale als sociale schulden te zien of er een inhoudingsplicht geldt:

  • ‘Verplicht tot inhouding: NEEN’ : deze aannemer heeft geen schulden .
    Klik op het plusteken om daar het attest te genereren. U kan dit attest best bij uw factuur bewaren om te bewijzen dat U de inhoudingsplicht hebt gecontroleerd.
  • ‘Verplicht tot inhouding: JA’ : deze aannemer heeft schulden
    Klik op het plusteken om meer informatie te krijgen betreffende de stappen die u dient te ondernemen.

Opgelet, het attest is beperkt in de tijd. Indien u de betaling uitvoert na de einddatum die vermeld staat op het attest, moet u opnieuw de website consulteren!

Wat indien mijn aannemer schulden heeft?

Indien de aannemer sociale schulden heeft, moet u 35% van het factuurbedrag (excl. BTW), inhouden en doorstorten aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.
IBAN: BE76 6790 0001 9295; BIC: PCHQBEBB

Indien de aannemer fiscale schulden heeft, moet u 15% van het factuurbedrag (excl. BTW), inhouden en doorstorten aan de FOD Financiën, Algemene Administratie van de Inning en Invordering, Inningscentrum.
IBAN: BE33 6792 0023 2046; BIC: PCHQBEBB
Opgelet, indien het factuurbedrag groter is dan € 7.143,00 (excl. BTW), dan moet u een fiscaal attest aan uw (onder)aannemer vragen ter bewijs van de fiscale schulden. De inhouding is dan beperkt tot het bedrag vermeld op het attest en tot maximaal 15% van het factuurbedrag.

Wat indien ik mij niet aan de inhoudingsplicht houd ?

Bij het niet naleven van de inhoudingsplicht kunnen zware sancties worden opgelegd.
Enerzijds kan u hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor de betaling van de schulden van uw aannemer.
Voor de sociale schulden, kan dit oplopen tot 100% van de prijs van de uitgevoerde werken (excl. BTW). U betaalt dus de factuur 2 keer ! Bij fiscale schulden is deze aansprakelijkheid beperkt tot 35% van de prijs van de uitgevoerde werken.
Anderzijds kan een administratieve geldboete worden opgelegd gelijk aan het dubbel van het bedrag dat had moeten worden ingehouden en doorgestort.