• Investeert voortdurend in kennis
  • Pro-activiteit
  • Een persoonlijke service
  • Pragmatisch & Dynamisch
  • Uw boekhouding online

FAQ

Je sociale bijdragen dienen steeds de laatste dag van elk kwartaal betaald te zijn. Om boetes te vermijden kan je dan ook best betalen op volgende data:

Eerste kwartaal ten laatste op 25 maart
Tweede kwartaal ten laatste op 25 juni
Derde kwartaal ten laatste op 25 september
Vierde kwartaal ten laatste op 25 december

Het is belangrijk om steeds stipt te betalen om verhogingen te vermijden die worden aangerekend door het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen bij laattijdige betaling. Per begonnen kwartaal betaal je namelijk 3% op de onbetaalde bijdragen. Indien de schulden op het einde van het jaar nog niet zijn vereffend komt hier nog eens een verhoging bij van 7%.