• Investeert voortdurend in kennis
 • Pro-activiteit
 • Een persoonlijke service
 • Pragmatisch & Dynamisch
 • Uw boekhouding online

FAQ

 • Forfaitaire beroepskosten voor werknemers
 • Forfaitaire beroepskosten voor bedrijfsleiders

Wie heeft recht op forfaitaire beroepskosten?

Iedereen, zowel werknemers als bedrijfsleiders, heeft standaard recht op forfaitaire beroepskosten. Die kosten moeten ze niet bewijzen.

Forfaitaire beroepskosten werknemers

Voor een belastingplichtige is het niet altijd mogelijk (of interessant) om zijn werkelijke beroepskosten te bewijzen. Het bedrag van uw onkosten moet namelijk met bewijsstukken kunnen aangetoond worden. Daarom werden de ‘forfaitaire beroepskosten’ in het leven geroepen. Het grote voordeel daarvan is dat u altijd recht hebt op de aftrek van het forfait, zelfs als uw werkelijke beroepskosten in de realiteit veel lager liggen. De forfaitaire kosten zijn dus eigenlijk een minimum waar u sowieso recht op hebt.

Werknemers hebben automatisch recht op forfaitaire beroepskosten voor de kosten (onder andere die voor de verplaatsingen) die ze maken om hun beroepsactiviteit te kunnen uitoefenen. Zij worden berekend volgens percentages die stijgen per inkomensschijf.

Ze kunnen er ook voor kiezen om hun werkelijke kosten te bewijzen, als die hoger zijn dan de forfaitaire beroepskosten.

Het forfait, ook het "wettelijk forfait" genoemd, dekt alle beroepskosten, dus ook die met betrekking tot het beroepsmatige gebruik van de wagen. Maar bijvoorbeeld ook het abonnement van het openbaar vervoer voor de verplaatsing naar het werk, de inrichting van de ruimtes in hun woning die ze voor hun beroep gebruiken, of de aankoop van materiaal en literatuur die ze zelf bekostigen.

Het forfait voor de aftrek van beroepskosten voor werknemers stijgt nog verder in 2016 en 2018. Dat is één van de extra maatregelen die de regering treft om het netto-inkomen van de werknemers te verhogen, zodat hun koopkracht stijgt.

 • voor de bezoldigingen van werknemers die vanaf 1 januari 2016 worden betaald of toegekend, wordt de inkomensschijf waarvoor de beroepskosten worden berekend tegen 30% verder verbreed van 3.800 euro tot 5.505 euro (basisbedrag);
 •  voor de bezoldigingen van werknemers die vanaf 1 januari 2018 worden betaald of toegekend, zal voor de berekening van de beroepskosten nog één enkel percentage worden gehanteerd, nl. 30%. Het maximumbedrag wordt op 2.950 euro gebracht (basisbedrag).

Forfaitaire beroepskosten bedrijfsleiders

Het kostenforfait is niet van toepassing op zelfstandigen. Zij zijn dus verplicht hun werkelijke beroepskosten te bewijzen. Maar voor de volgende beroepsinkomsten kan u wél een forfait aftrekken:

 • uw bezoldiging als loon- of weddetrekkende,
 • uw bezoldiging als bedrijfsleider,
 • uw bezoldiging als meewerkende echtgenoot/echtgenote,
 • uw baten als vrije beroeper, of van een ambt, post of andere winstgevende bezigheid.

Voor bedrijfsleiders worden de forfaitaire beroepskosten berekend door een percentage van 3% toe te passen op het volledige beroepsinkomen en dat met een maximum van 2.440 euro (voor aanslagjaar 2018, inkomstenjaar 2017).

Wenst u meer informatie over de berekening van de forfaitaire beroepskosten van werknemers of bedrijfsleiders, dan kan u ons altijd vrijblijvend contacteren. Hier vindt u een overzicht van al onze diensten. Wilt u op de hoogte blijven van de recentste updates rond boekhouding en fiscaliteit, kijk dan regelmatig op onze nieuwspagina.