• Investeert voortdurend in kennis
  • Pro-activiteit
  • Een persoonlijke service
  • Pragmatisch & Dynamisch
  • Uw boekhouding online

FAQ

  • Wat is dubbel boekhouden?
  • Wat zijn de voordelen?
  • Wie moet een dubbele boekhouding bijhouden?

Er is heel wat tegenstrijdige informatie te vinden over wat dubbel boekhouden precies is en wie verplicht is een dubbele boekhouding te voeren.

Wat is dubbel boekhouden?

We beginnen bij het begin, de definitie: dubbel boekhouden is het boekhoudkundige systeem waarin men regelmatig de boekingen bijhoudt met ten minste 2 registers: het journaal of dagboek en het grootboek.

Net zoals bij enkelvoudig boekhouden, worden alle financiële gebeurtenissen geregistreerd, zowel inkomend als uitgaand. Elke verrichting kent echter ook een tegenboeking, met andere woorden tegenover elke verrichting staat een ontvangst of een betaling.  Het is deze tegenboeking die verschilt ten overstaan van het enkelvoudig boeken van aan- en verkopen. Bij dubbel boekhouden zullen alle financiële handelingen twee keer geboekt worden en kent iedere verrichting een tegenverrichting. Iedere transactie brengt een andere transactie mee, nl. een betaling of een schuld of vordering.

De rekeningen van het grootboek kennen een debet- en een creditzijde. Die moeten aan elkaar gelijk zijn, dit noemen we het boekhoudkundige evenwicht.

Door middel van journaalposten uit het dagboek kan een grootboek worden samengesteld en tot slot de jaarrekening worden opgemaakt. Men splitst de inkomsten en uitgaven in 2 delen:

  • de realisatie (van de verkoop en de aankoop) (kosten of opbrengsten)
  • de betaling (via de bank, de kas, etc.) (uitgaven of inkomsten)

Om deze splitsing op te vangen worden vorderingen en schulden aangemaakt. Het is een buffer tussen realisatie en betaling.

Wat zijn de voordelen van dubbel boekhouden?

Wat zijn dan de voordelen van een dubbele boekhouding? Op basis van dubbel boekhouden kan men niet alleen veel correcter bepalen wat het resultaat is van een boekjaar (winst of verlies), maar kan men ook veel directer bepalen hoe het eigen vermogen evolueert. Bovendien ontstaat er een verschil tussen uitgaven en kosten, en ook voor inkomsten en opbrengsten, of een verschil tussen liquiditeitsstromen en resultaat (winst of verlies).

Wie moet een dubbele boekhouding bijhouden?

Eenmanszaken, vennootschappen onder firmanaam en gewone commanditaire vennootschappen met een jaarlijkse omzet minden dan 500.000 euro mogen een enkelvoudige boekhouding voeren.

Alle andere vennootschapsvormen (bvba, cvba, nv,…) en alle natuurlijke personen, vennootschappen onder firmanaam en gewone commanditaire vennootschappen met een jaarlijkse omzet van méér dan 500.000 euro zijn verplicht een dubbele boekhouding bij te houden.

Wenst u meer informatie over de basisbeginselen van dubbel boekhouden of onze diensten, dan kan u ons altijd vrijblijvend contacteren. Wilt u op de hoogte blijven van de recentste updates rond boekhouding en fiscaliteit, kijk dan regelmatig op onze nieuwspagina.