• Investeert voortdurend in kennis
  • Pro-activiteit
  • Een persoonlijke service
  • Pragmatisch & Dynamisch
  • Uw boekhouding online

FAQ

De vennootschapsbelasting is een belasting die wordt geheven op de winst van ondernemingen, de vennootschappen. Voor gedetailleerde info over voor wie deze belasting precies geldt en wat de tarieven zijn, kan u terecht bij Certifisc.

Er zijn verschillende partijen die de vennootschapsbelasting moeten betalen. Sommige rechtspersonen zijn zonder meer belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Het gaat hier om:

  • Besloten vennootschappen (BV)
  • Naamloze vennootschappen (NV)
  • Coöperaties

Het tarief van de vennootschapsbelasting bedraagt maximaal 33,39%. Voor vennootschappen met een belastbaar inkomen dat niet hoger is dan 322.500€, bestaat er een verlaagd opklimmend tarief.

Sinds aanslagjaar 2014 moet u uw aangifte elektronisch indienen via de toepassing Biztax. U ontvangt dus geen papieren aangifte meer. Alleen als u of uw mandataris niet over de nodige informaticamiddelen beschikt om aan deze verplichting te voldoen, kunt u worden vrijgesteld van de verplichting tot elektronische indiening. In dat geval moet u ieder jaar opnieuw een ondertekende schriftelijke verklaring indienen bij uw belastingkantoor, dat u vervolgens een papieren aangifte zal opsturen. De indieningstermijn van de aangifte wordt daardoor niet verlengd.